Nhà bạt singapore, Nhà lều

Chúng tôi chuyên nghiệp với lĩnh vực cung cấp và cho thuê nhà bạt Singapore với quy cách:

– Nhà bạt cao cấp.

– Cột trụ sắt, vì kèo sắt.

– Mái bạt trắng viền rủ 30cm, cao cột 3m, cao mái 1,5m.

– Nhà bạt các kích thước tiêu chuẩn 3x4m, 6x6m, 6x9m, 6x12m.